اما ع.ش.ق
قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است


شعرهايی که نام شاعر ندارند، يادگاری روزهايی هستند که شعر می گفتم

درباره: ع.ش.ق
صفحه نخست
ليست تمام مطالب

آرشيو زمانی:

تیر ٩۳
شهریور ٩۱
اردیبهشت ٩٠
آبان ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


مطالب اخیر

  تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن
  غیبت امام عصر و پست مدرنیسم
  ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی
  ما مخاطب همه آیات قرآنیم
  فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر
  اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده
  تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی
  حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون
  لگد کردن پرچم اسرائیل
  شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است


RSS


 دور از تو...

من جز غم هجران تو چيزی که ندارم

 پس هديه به جز اشک برايت چه بيارم

نزديک تو بودن چـو پناهگاه امن است 

دور از رخ  تو خـــانه و کاشانه ندارم

والله که خاک در تو مهـر نـماز اســت

 مپســــند که سر در ره صحرا بگذارم

بيگانه چو منعم کند از عشق تو هيهات

 هيـــهات که از مهر تو من دست بدارم

منـعم نکن از وصف رخ يـار، غريبــه!

بگــذار قلـــم را به عبــادت بگـــمارم


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ
٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/93/
دسته بندی: بوی خدا

از لای پنجره بيرون که می پری ،

گويا هوا برای تنفس خنک تر است.

گاهی نديده ای

باران چگونه بوی خدا می پراکند؟

بيرون خانه، گاه، هوا خوب می شود!

اينجا برای تمام پرندگان

تن ها سبک تر است...

 

از زير سقف های اضافی برون بيا ،

باور بکن که پنجره ها باز بهترند ،

مستانه تر ببين...

بی چتر تر بيا...

اينجا هوا برای تنفس خنک تر است.


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ
٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/92/
دسته بندی: دور از معبد...

 

پس چپست فرقتان
با هندوان گاوپرست پر از وهم و اشتباه؟
حساب های پس انداز و خانه و ماشين
دچار کرده شما را به شرک و گناه!
 

در معبد شما برای هر کس که پول ندارد برای فرداها
مثلا گاو پلو بخرد(‌ که مثل گاو بخورد!)
تمام کوچه های محبت ورود ممنوع است...

هی با توام رفيق!
بايد تمام قاعده ها را به هم بزنيم،
در آسمان تميزی به دور از معبد،
به زير نم نم باران قدم بزنيم...


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ
٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/91/
دسته بندی: