اما ع.ش.ق
قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است


شعرهايی که نام شاعر ندارند، يادگاری روزهايی هستند که شعر می گفتم

درباره: ع.ش.ق
صفحه نخست
ليست تمام مطالب

آرشيو زمانی:

تیر ٩۳
شهریور ٩۱
اردیبهشت ٩٠
آبان ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


مطالب اخیر

  تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن
  غیبت امام عصر و پست مدرنیسم
  ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی
  ما مخاطب همه آیات قرآنیم
  فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر
  اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده
  تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی
  حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون
  لگد کردن پرچم اسرائیل
  شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است


RSS

» تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن :: ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» غیبت امام عصر و پست مدرنیسم :: ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ما مخاطب همه آیات قرآنیم :: ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر :: ۳٠ مهر ۱۳۸٩
» اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی :: ٩ امرداد ۱۳۸٩
» حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون :: ۱ امرداد ۱۳۸٩
» لگد کردن پرچم اسرائیل :: ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است :: ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
» خلیج خدا به جای خلیج فارس :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» انتظار معجزه :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دوست نادان و دشمن دانا :: ٤ اسفند ۱۳۸۸
» چند پیشنهاد قرآنی برای دوستان حق جو :: ۱٢ دی ۱۳۸۸
» تناقض های درونی جنبش سبز :: ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» جایگاه مذهب در یک جامعه لیبرال دموکرات :: ۱٥ آذر ۱۳۸۸
» میزگردهای نمایشی، مرحله جدید نمایش مظلومیت :: ۱ مهر ۱۳۸۸
» مهدی مقیمی را آزاد کنید :: ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» آیا نگرانی از قانون شکنی واقعیت دارد؟ :: ٤ تیر ۱۳۸۸
» خطری که رفتار احمدی نژاد متوجه جمهوری اسلامی کرده است :: ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» کاش می توانستم با غرور به دشمنان بگویم که جمهوری اسلامی آبرو دارد :: ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» میرحسین موسوی، محسن رضایی را معاون اول خود بگذارد :: ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
» تمام آنچه در مورد رأی خود می دانم :: ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» تماس با دولت مسدود می باشد :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» 20:30 هم تو خالی از آب در آمد :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» جملات دروغ از قول بزرگان :: ٧ بهمن ۱۳۸٧
» حس غریب :: ۱۱ دی ۱۳۸٧
» انتظار معجزه :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٧
» درس عبرت از لبنان :: ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» آیا بشریت در حال پیشرفت است؟ :: ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» آقای خاتمی در فیلم خاک خورده :: ٥ خرداد ۱۳۸٧
» مرد هزار چهره :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» سادگی :: ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» راز احساس :: ٢ اسفند ۱۳۸٦
» انتگرال گیری آنلاین :: ۸ بهمن ۱۳۸٦
» هر کرده جزائی دارد :: ٤ بهمن ۱۳۸٦
» عزاداری مستقیم کربلا - التماس دعا :: ٢٩ دی ۱۳۸٦
» شنیدن کی بود مانند دیدن :: ۱٧ دی ۱۳۸٦
» کلیپ Parkour پارکور مهدی - شماره ۲ :: ٧ دی ۱۳۸٦
» دعای جاودان :: ٢٢ آذر ۱۳۸٦
» به همین سادگی :: ٧ آذر ۱۳۸٦
» استاد! بالتان خوب است؟ :: ۸ آبان ۱۳۸٦
» دعای روز سی و يکم ماه رمضان :: ۱٧ مهر ۱۳۸٦
» دعا :: ٧ مهر ۱۳۸٦
» کليپ مهدی در ورزشی به نام Parkour :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» چگونه می توان به عوام فريبی دولت ها اعتراض کرد؟ :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» رضایت خدا :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» صفای اصفهانی - پست مدرن :: ٢٩ تیر ۱۳۸٦
» پايان تحصن ! :: ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» اعتراض عمومی وبلاگ نويسان پرشين بلاگ :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
» اعتماد به نفس :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تولد سايت طراحی صنعتی ايرانی :: ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» بهار ۸۶ مبارک :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» شهر سياه :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» اعتراض به پرشین بلاگ :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
» 5 راز فاش شده :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» زيارت مستقيم کربلا :: ٩ بهمن ۱۳۸٥
» سه کلمه حرف حساب :: ۱٧ دی ۱۳۸٥
» کمک به يک پروژه :: ۳ دی ۱۳۸٥
» افسانه حيات :: ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» شعر بی نقاب :: ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» سال نو مبارک ( عید فطر ) :: ۱ آبان ۱۳۸٥
» ما نيازی به تکريم نداشتيم... :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» دافعه عمومی نیوتن :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
» what your media never shows you :: ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» ختم شقايق :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» تباکی چيست؟ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» تشکر از دولت های قبلی به خاطر انرژی هسته ای :: ٢۳ فروردین ۱۳۸٥
» :| :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» دخيل... :: ٢٦ دی ۱۳۸٤
» رجعت :: ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» بدون شرح :: ۳ آبان ۱۳۸٤
» باز دانشگاه :: ۳۱ شهریور ۱۳۸٤
» راز احساس :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٤
» فصل آخر :: ۳ امرداد ۱۳۸٤
» غزل ! :: ٧ تیر ۱۳۸٤
» عاشق ترين روز بهاری :: ٩ خرداد ۱۳۸٤
» کابوس :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» زیبای پشت پرده :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» زهرخند :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٤
» مرهم :: ٩ فروردین ۱۳۸٤
» عيد 84 :: ۱ فروردین ۱۳۸٤
» قاصدک :: ۱٤ اسفند ۱۳۸۳
» کوچه آه :: ٢٧ بهمن ۱۳۸۳
» ترس طوفان... :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۳
» نمی شود؟ :: ۱ بهمن ۱۳۸۳
» خودمانی ها :: ٧ دی ۱۳۸۳
» قفس زدگی ( به مناسبت 7817 روزگی ! ) :: ٢۸ آذر ۱۳۸۳
» مجنون معاصر :: ۱۳ آذر ۱۳۸۳
» غمشادگی! :: ۳ آذر ۱۳۸۳
» عاقبت ! :: ٢۳ آبان ۱۳۸۳
» بوی خدا :: ۱۸ آبان ۱۳۸۳
» حکمةٌ : :: ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» افطار ! :: ٥ آبان ۱۳۸۳
» باز دانشگاه... :: ٢۱ مهر ۱۳۸۳
» انتظار :: ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» بی گناه :: ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
» به مناسبت دو سالگی :: ۱۳ شهریور ۱۳۸۳
» پيامبر :: ٧ شهریور ۱۳۸۳
» تيغ عشق :: ۱٩ امرداد ۱۳۸۳
» بليت هزار تومانی! :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۳
» رويا :: ٤ امرداد ۱۳۸۳
» ساده دل :: ٢٧ تیر ۱۳۸۳
» قصه های نيمه کاره... :: ۱٧ تیر ۱۳۸۳
» ايام فاطميه :: ۱٢ تیر ۱۳۸۳
» فرزند زمين :: ٢٩ خرداد ۱۳۸۳
» غزل ! :: ۱٢ خرداد ۱۳۸۳
» يادگاری ! :: ٢ خرداد ۱۳۸۳
» دور از تو... :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
» بوی خدا :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دور از معبد... :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» دروغ :: ٢٢ فروردین ۱۳۸۳
» پا در کفش شير! :: ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
» دل گرفته! :: ٥ فروردین ۱۳۸۳
» نوروز ۸۳ :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٢
» هوای عاشقی :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٢
» دفتر دل :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٢
» محرم ۸۲ :: ٤ اسفند ۱۳۸٢
» قرن عشق :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٢
» مهمان ناخوانده :: ۳ بهمن ۱۳۸٢
» رنگ رنگ - مثل تو :: ٢٤ دی ۱۳۸٢
» باز اين ترانه ها را عشق است :: ۱٦ دی ۱۳۸٢
» تقصير عقل... :: ۱٠ دی ۱۳۸٢
» به ياد بسطامی :: ٧ دی ۱۳۸٢
» كاشکه روزی تو از آن قاب به بيرون آيی... :: ۳ دی ۱۳۸٢
» عاشق شو ار نه روزی ، كار جهان سرآيد :: ٢٦ آذر ۱۳۸٢
» اشتباه بزرگ... :: ٢۱ آذر ۱۳۸٢
» شعری چاپ نشده از سهراب سپهری :: ۱٦ آذر ۱۳۸٢
» عاشق ترين روز بهاری :: ۱۳ آذر ۱۳۸٢
» يادی از دل :: ٧ آذر ۱۳۸٢
» دو بيت افطار :: ٢۸ آبان ۱۳۸٢
» دور از تو... :: ٢٠ آبان ۱۳۸٢
» خواص ماه رمضان :: ۱٤ آبان ۱۳۸٢
» سيب عشق :: ٧ آبان ۱۳۸٢
» قدر دانی :: ۳٠ مهر ۱۳۸٢
» ۱۸ مهر ۱۳۸٢ :: ۱۸ مهر ۱۳۸٢
» سياه مشق :: ٩ مهر ۱۳۸٢
» آخرين روزها :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٢
» تولدت مبارک :: ٢۱ شهریور ۱۳۸٢
» فرزند كعبه :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٢
» سلامٌ عليکم بمَا صَبَرتم :: ۸ شهریور ۱۳۸٢
» دوستان خداحافظ :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٢
» به مناسبت قالب جديد :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٢
» ٥ امرداد ۱۳۸٢ :: ٥ امرداد ۱۳۸٢
» ۳۱ تیر ۱۳۸٢ :: ۳۱ تیر ۱۳۸٢
» کاش :: ٢٥ تیر ۱۳۸٢
» از لطافت باران :: ۱٥ تیر ۱۳۸٢
» س مثل برف :: ٢۸ خرداد ۱۳۸٢
» شهر سياه :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٢
» روز روشن...! :: ٧ خرداد ۱۳۸٢
» ساده ترين غريبه :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٢
» حرف دل دوستان :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٢
» دست دوست :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
» فقط همين :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸٢
» خاکستری چه رنگ بدی است... :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٢
» باز باران :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٢
» يک بار هم کنار در... :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٢
» زخم آينه :: ۱٠ فروردین ۱۳۸٢
» تن-شيشه ای :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۱
» نزديک تر شده ... :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۱
» روزهای بارانی :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۱
» می خوام پيشم بمونی :: ۸ اسفند ۱۳۸۱
» کاش که شاعر بودم :: ۳ اسفند ۱۳۸۱
» الف نون ت :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۱
» به بهانه حج :: ٢٤ بهمن ۱۳۸۱
» هيچ کس! :: ۱٥ بهمن ۱۳۸۱
» قاصدک حرف بزن :: ۳ بهمن ۱۳۸۱
» تيغ عشق :: ٢۸ دی ۱۳۸۱
» پای صحبت دوستان :: ٢٥ دی ۱۳۸۱
» ع.ش.ق و سعدی :: ٢۱ دی ۱۳۸۱
» گرمی عشق کجاست :: ۱٧ دی ۱۳۸۱
» بيا که دلم شکسته :: ۱۳ دی ۱۳۸۱
» آخرين پرتاب :: ٧ دی ۱۳۸۱
» قصه پاکی عشق :: ۳٠ آذر ۱۳۸۱
» نکند کار دگر بايد کرد؟ :: ٢٤ آذر ۱۳۸۱
» ديدار به ياد ماندنی وبلاگ نويسها :: ٢۱ آذر ۱۳۸۱
» خطبه بدون نقطه حضرت علی عليه السلام :: ۱٩ آذر ۱۳۸۱
» قيمت عشق :: ۱٦ آذر ۱۳۸۱
» فردا ـ پرواز :: ۱۳ آذر ۱۳۸۱
» ما همچنان به راه تو امّيد بسته ايم :: ٩ آذر ۱۳۸۱
» کاش که روزی تو از آن قاب به بيرون آيی :: ٤ آذر ۱۳۸۱
» عشق شکسته :: ٢ آذر ۱۳۸۱
» سحر آرام نگير :: ٢٩ آبان ۱۳۸۱
» دعای شب سرد :: ٢٥ آبان ۱۳۸۱
» کلاغه به خونش می رسه؟ :: ٢٠ آبان ۱۳۸۱
» ترجمه خطبه پيامبر(ص) در وصف ماه رمضان :: ۱۳ آبان ۱۳۸۱
» قسم به عشق :: ۱٢ آبان ۱۳۸۱
» پرواز بايد کرد :: ٢ آبان ۱۳۸۱
» عجل علی ظهورک يا صاحب الزمان :: ۳٠ مهر ۱۳۸۱
» چه قدر آسان است! :: ٢٧ مهر ۱۳۸۱
» تقديم به سهراب :: ٢۱ مهر ۱۳۸۱
» دل من مال تو باد :: ٢٠ مهر ۱۳۸۱
» به لب رسيده :: ۱٥ مهر ۱۳۸۱
» سبکبار :: ۸ مهر ۱۳۸۱
» ادغام دو وبلاگ :: ٦ مهر ۱۳۸۱
» زخم آينه :: ٢٩ شهریور ۱۳۸۱
» هيچ کس ! :: ٢۸ شهریور ۱۳۸۱
» بد بينی :: ٢٧ شهریور ۱۳۸۱
» برق نگاه :: ٢٦ شهریور ۱۳۸۱
» دنيای مجازی :: ۱۸ شهریور ۱۳۸۱
» نظر شما چيه؟ :: ۱۳ شهریور ۱۳۸۱