اما ع.ش.ق
قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است


شعرهايی که نام شاعر ندارند، يادگاری روزهايی هستند که شعر می گفتم

درباره: ع.ش.ق
صفحه نخست
ليست تمام مطالب

آرشيو زمانی:

تیر ٩۳
شهریور ٩۱
اردیبهشت ٩٠
آبان ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


مطالب اخیر

  تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن
  غیبت امام عصر و پست مدرنیسم
  ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی
  ما مخاطب همه آیات قرآنیم
  فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر
  اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده
  تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی
  حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون
  لگد کردن پرچم اسرائیل
  شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است


RSS


 تشکر از دولت های قبلی به خاطر انرژی هسته ای

mirhosein  khatami  hasteii  hashemi 

با توجه به تبليغاتی که برای اعلام خبر خوشحالی بخش توسط رئيس جمهور شده بود، انتظار داشتيم در طی مراسمی ، ضمن اعلام خبر دستيابی به تکنولوژی کامل توليد انرژی هسته ای ، تاريخچه ای از زحمات دانشمندان و در کنار آنها مسولان نظام که در طی چندين و چند سال متحمل شدند بيان شود و در ضمن از زحمات تمام کسانی که در دستيابی به اين تکنولوژی زحمت کشيدند ، تشکر و قدردانی شود.

اما متاسفانه برنامه ريزی اين مراسم به گونه ای بود که گويی  دستيابی کامل به چرخه توليد انرژی هسته ای تنها و تنها توسط رئيس جمهور فعلی صورت گرفته است و اين مراسم به پاس قدردانی از ايشان تشکيل شده است....

 بنده به عنوان يک ايرانی از جناب آقای احمدی نژاد  و ساير مسولان دولت به خاطر زحماتی که در طی چند ماه گذشته و به خصوص در مورد سر و کله زدن با سازمان های جهانی برای محافظت از حق مردم ايران کشيدند، صميمانه  تشکر می کنم. اما اعتقاد دارم دستيابی به اين تکنولوژی حاصل تلاش دولت کنونی و آقای احمدی نژاد نيست. بلکه حاصل زحمات هزاران دانشمند و استاد گمنام در طی سالهای گذشته و تلاش های تمام دولت های قبلی و مسولان گذشته و نتيجه پشتيبانی چندين ساله مردم از حقوق خود و پيشرفت کشور ايران است.

باز هم به عنوان يک ايرانی :  از کابينه آقای خامنه ای و ميرحسين موسوی ، از آقای هاشمی و مسولان کشور در هشت سال رياست جمهوری ايشان و از آقای خاتمی و مسولان کشور در هشت سال رياست جمهوری ايشان، از آقای حسن روحانی به خاطر مديريت سياسی چند ساله در مورد انرژی هسته ای و از تمام دانشمندان و جوانان و اساتيد گمنامی که در طی اين سال ها تکنولوژی توليد انرژی هسته ای را به مردم ايران هديه کردند و از تمام هموطنانی که برای رسيدن به حقوق ملی،  صبر و تلاش کردند تشکر می کنم؛  تشکری که بهتر بود توسط آقای احمدی نژاد،‌ به پاس زحمات ايشان انجام می شد....


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ
٢۳ فروردین ۱۳۸٥
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/134/
دسته بندی: