اما ع.ش.ق
قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است


شعرهايی که نام شاعر ندارند، يادگاری روزهايی هستند که شعر می گفتم

درباره: ع.ش.ق
صفحه نخست
ليست تمام مطالب

آرشيو زمانی:

تیر ٩۳
شهریور ٩۱
اردیبهشت ٩٠
آبان ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


مطالب اخیر

  تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن
  غیبت امام عصر و پست مدرنیسم
  ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی
  ما مخاطب همه آیات قرآنیم
  فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر
  اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده
  تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی
  حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون
  لگد کردن پرچم اسرائیل
  شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است


RSS


 رضایت خدا

- روزی ۸ ساعت يا بيشتر، ‌خدمت به مردم می کنيم برای خدا.
- راست می گوئيم،‌ غيبت نمی کنيم، ‌کسی را نمی رنجانيم؛ زيرا خدا دوست دارد.
ـ به مردم کمک می کنيم،‌ به فقيرها صدقه می دهيم،‌ مهربان هستيم؛ زيرا خدا دوست دارد.
- به فکر زندگی خوب فرزندان و نوه ها و نسل های آينده هستيم،‌ به خاطر وظيفه الهی.
- مشکلات جامعه و سختی کار و ترافيک و شغل را تحمل می کنيم،‌ به خاطر وظيفه دينی.
- خوب درس می خوانيم،‌ متخصص می شويم، مقاله های علمی می نويسيم، اختراع می کنيم و تا زنده ايم تلاش می کنيم برای پيشرفت،‌ زيرا خدا روز قيامت از توانايی هايی که داده سوال می کند.

- اينهمه کارهای سخت را درست و کامل انجام می دهيم،‌ اما نماز سه چهار دقيقه ای -کوتاه ترين و ساده ترين کاری که فقط برای خداست- را نمی خوانيم.

می دانی چرا؟

زيرا تمام اين کارهای خوب و سخت را برای رضايت نفس خودمان می کنيم. ما به خودمان هم دروغ می گوييم.


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ
٢٧ امرداد ۱۳۸٦
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/155/
دسته بندی: