اما ع.ش.ق
قسم به عشق که داستان دلم با عشق، حدیث شیشه و سنگ است


شعرهايی که نام شاعر ندارند، يادگاری روزهايی هستند که شعر می گفتم

درباره: ع.ش.ق
صفحه نخست
ليست تمام مطالب

آرشيو زمانی:

تیر ٩۳
شهریور ٩۱
اردیبهشت ٩٠
آبان ۸٩
مهر ۸٩
امرداد ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
اسفند ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


مطالب اخیر

  تأثیر نیت در چشمه بودن و چاه بودن
  غیبت امام عصر و پست مدرنیسم
  ترجمه ملمع سل المصانع رکبا تهیم فی الفلوات - سعدی
  ما مخاطب همه آیات قرآنیم
  فرازهایی از عهدنامه مالک اشتر
  اختلاف اصلاح طلبان و حاکمیت به زبان ساده
  تأملی در مورد شعیب ابن صالح و سید خراسانی
  حکم شرکت در مسابقات پیامکی تلویزیون
  لگد کردن پرچم اسرائیل
  شورای امنیت، شورای نگهبان جهان است


RSS


 خواص ماه رمضان

ماه رمضان سال گذشته يه استارتی زدم که پايين توضیحش رو نوشتم. ولی نه خودم دنبالش رو گرفتم و نه کسی تشويقم کرد. اما واقعا حيفه که آدم ماه رمضان بياد و اين خطبه  رو نخونه. يه وقت بعد ماه رمضون می خونی و ميگی اِ اِ اِ ببين چه خبر بوده ما نمی دونستيم. از اينجا به بعد نوشته های پارساله:

 

 

اين متن ترجمه ای از خطبه پيامبر(ص) در وصف ماه مبارک رمضان، با جمله بندی های روزمره و سليس فارسی است . تا جايی که من به خاطر دارم، اغلب دعاها و احاديث ، زمانی که توسط مترجمان به فارسی بازگردانده شده اند متأسفانه با همان دستور زبان و قالب بندی جملات عربی ترجمه شده اند؛ به گونه ای که فعل ها در ابتدای جمله می آيد و معمولا ناهماهنگی محل کلمات با جای مناسب آنها در جمله، باعث سنگين شدن ترجمه و عدم برقراری رابطه صميمانه خواننده با متن می شود. خوشبختانه در مورد قرآن و نهج البلاغه به کوشش بزرگان ادب فارسی، ترجمه های بسيار روان و تقريبا بی نقصی در دست است که جا برای هيچ حرفی باقی نگذاشته اند. اما امروز حرکتی جديد لازم است تا اديبان فارس زبانِ عربی دان علاوه بر قرآن و نهج البلاغه ، تلاش کنند تا احاديث و دعاها و حتی متون ارزشمند عربی را با زبانی سليس و روان به زبان شيرين فارسی بازگردانند تا علاوه برايجاد برقراری رابطه صميمانه خوانندگان با متن ها، در راه پيشرفت فرهنگ اسلامی که بخش بزرگی از ادبيات فارسی را تحت تأثير خود قرار داده نقشی ايفا کرده باشند.
در شروع اين راه من تلاش کردم تا با کمک ترجمه های پيشين از خطبه پيامبر اسلام ـ محمد امين(ص) ـ در وصف ماه رمضان، ترجمه ای جديد از آن ارائه کنم که با اهداف گفته شده مطابقت داشته باشد. بی شک عدم آشنائی کافی من با زبان عربی، نقص هايی را در اين ترجمه دامن خواهد زد که از بزرگواران آگاه تر به زبان عربی خواهش می کنم در صورت پی بردن به ين نقص ها مرا از راهنمايی های خود محروم نسازند. در ضمن به خوانندگان محترم پيشنهاد می کنم اين متن را برای خود نگه دارند تا علاوه براينکه در هزينه اتصال به شبکه صرفه جويی می کنند ، با تأمل بيشتر در ترجمه آن، علاوه براينکه مرا هم از ديدگاه ادبی خود بهره مند می سازند، دعای خيری هم به جان ما بکنند:

از قول شيخ صدوق به سند معتبر از امام رضا(ع) از قول پدران بزرگوارش ،از قول امام علی(ع) كه از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده است در فضيلت ماه رمضان:

ای مردم! ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی كرده است. ماهی كه نزد خدا برترين ماههاست و روزهايش بهترين روزها و شبهايش بهترين شبها و ساعتهايش بهترين ساعتهاست. ماهی است كه در آن شما را به ميهمانی خدا خوانده اند و از كسانی قرار داده شده ايد كه از كرامت خدا بهره می برند. نفسهای شما در آن تسبيح و خوابتان عبادت است و كارهای شما در آن مورد قبول و دعاهايتان در آن مستجاب است. پس از خدا با نيت های راستين و دلهای پاك بخواهيد كه در اين ماه توفيق روزه داری برای او، و تلاوت کتابش(قرآن) را به شما بدهد.
بدبخت كسی كه از آمرزش خدا در اين ماه محروم بماند!
با گرسنگی و تشنگی (به واسطه روزه) گرسنگی و تشنگی روز قيامت را به خاطر آوريد. بر فقيران و خانه نشستگان(مساكين) صدقه بدهيد . بزرگان خود را گرامی بداريد و به کوچکتران خود محبت كنيد و به خويشان خود را مهر بورزيد. زبانهای خود را از آنچه نبايد گفت نگاه داريد و چشمان خود را بر حرام بپوشانيد و گوشهای خود را از شنيدن ناشنيدنيها حفظ كنيد.
با يتيمان مردم محبت بورزيد تا بعد از شما به يتيمان شما محبت كنند. از گناهان خود به سوی خدا توبه كنيد. هنگام نماز دستهايتان را به دعا بلند كنيد‏؛ زيرا كه وقت نماز بهترين وقتهاست. در اين اوقات خداوند با رحمت به بندگان خود نظر می كند و هر گاه با او مناجات كنند‏‏ جوابشان می دهد و هر گاه او را ندا دهند به آنان لبيك می گويد و اگر او را بخوانند (دعايشان را) مستجاب می كند .
ای مردم! جانهای شما در گروی كارهای شماست. پس جان خود را با طلب آمرزش (از بند) رها سازيد. پشتهای شما از بار گناهان گران است؛ پس با طول دادن سجده ها آنها را سبک کنيد و بدانيد كه خداوند به عزت و جلال خود قسم ياد كرده است كه نمازگزاران و سجده كنندگان در اين ماه را عذاب نكند و در روز قيامت آنها را از آتش جهنم نترساند.
ای مردم ! هر كه در اين ماه مومن روزه داری را افطار دهد ثواب آن برابر آزاد كردن برده و آمرزش گناهان گذشته خواهد بود. (بعضی از اصحاب گفتند كه ما توانائی افطار دادن را نداريم‏. پيامبر فرمودند : از آتش جهنم، با افطار دادن و لو با نصفه ای از خرما و يا شربتی از آب دور بمانيد. همانا اين پاداش كسی است كه بر بيشتر از اين توانائی نداشته باشد.)
ای مردم! هر كه اخلاق خود را در اين ماه خوب كند، در روزی كه قدمها بر صراط می لغزد از آن به راحتی می گذرد و هر كه كار خدمت گزار يا كنيز خود را سبك گرداند خدا در قيامت حساب او را راحت می كند و هر كه در اين ماه شر خود را از مردم باز دارد خداوند در قيامت غضب خود را از او باز می دارد.
هر که در اين ماه يتيمی را گرامی دارد خداوند او را در قيامت گرامی می دارد و هر که با خويشاوندان خود ديدار کند (صله ارحام)، خداوند او را از اتصال به رحمت خود در قيامت منقطع نخواهد کرد. هر که در اين ماه سنتی را به پا دارد خداوند برای او برات دوری از آتش جهنم را می نويسد. هر که در اين ماه نماز واجبی بخواند خداوند برای او ثواب هفتاد نماز(ماههای ديگر) را می نويسد. هر که در اين ماه بر من صلوات بفرستد ، خداوند ترازوی اعمالش را برای روزی که ترازوی اعمال سبک است سنگين می گرداند و کسی که در اين ماه يک آيه از قرآن را بخواند ثواب کسی را دارد که در ماههای ديگر ختم قرآن کرده باشد.
ای مردم! همانا در اين ماه درهای بهشت باز است؛ پس از خدا بخواهيد که آنها را بر روی شما نبندد و درهای جهنم در اين ماه بسته است پس از خدا بخواهيد که آنها را بر روی شما باز نکند. شياطين در اين ماه در زنجيرند پس از خدا بخواهيد که آنها را بر شما مسلط نگرداند.

- ضمناً در کتاب مفاتيح الجنان ، شيخ عباس قمی از قول شيخ صدوق توضيحی بر اين خطبه نوشته است که خواندن آن خالی از لطف نيست. التماس دعا. 

 http://einshinghaf.persianblog.ir

 


* شعرهایی که نام شاعر ندارند، یادگار روزهایی هستند که شعر می گفتم. (علی.ش.ق)

تاریخ انتشار: ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ
۱٤ آبان ۱۳۸٢
نظر شما ()

لینک دائم مطلب: http://einshinghaf.persianblog.ir/post/69/
دسته بندی: