پا در کفش شير!

از اولين تجربه پا در کفش بزرگان کردن، بيش از يک سال گذشت. اين بار با اين توضيح بخوانيد که اگر گل روی حافظ و سعدی نبود، ما را هم به اين بازی ها راه نمی دادند... (چون می خواستم بيت به بيت جواب بدهم از تنگی قافيه عيبم نکنيد)

۱
ای غـايـب از نــظر به خدا می سـپـارمت    جانم بسـوخـتی و بـه دل دوست دارمت
۲
تـا دامــن کـفـن نکشــم زيــر پــای خـــاک     بـاور مکـن کـه دسـت زدامـن بدارمت
۳
محـراب ابــرويـت بـنـمـا تـا ســحـرگـهـی    دســت دعـا بـرآرم و در گــردن آرمت
۴
گــر بـايــدم شــدن ســوی هــاروت بابــلی     صـد گــونه جــادويـی بکنـم تا بيارمت
۵
خواهم که پيـش ميـرمت ای بی وفا طبـيب      بـيــمـار بــازپـرس کـه در انتـظـارمت
۶
صـد جــوی آب بســته ام از ديـده بـرکنـار     بـر بـوی تـخـم مهـرکه در دل بکارمت
۷
خـونم بريـخـت وز غـم عشقـم خـلاص داد      مـنــت پــذيـر غـمزه خـنـجـرگــذارمت
۸
مـی گـريـم و مـرادم از ايـن ســيل اشـکبار     تـخم محـبـت اسـت که در دل بـکارمت
۹
بـارم ده از کـرم سـوی خـود تا به سوز دل      در پـای ، دم به دم گهر از ديده بارمت
۱۰
حافظ شراب وشاهد و رندی نه وضع تست     فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت

حضرت حافظ
----------------------------------------------------------------------------------------
۱
ای مهربـان من، بـه خـدا دوسـت دارمـت    چــون دوسـت دارمت به خدا می ســپارمت
۲
تا صـحـنه قــيـامت و حتــی خـود بهشــت    بـــاور مـکــن کــه دسـت ز دامـن بـدارمت
۳
سرتاسر وجود تو محراب عاشـقی اســت    نـزديـــک تـر بــيـا کـه فـقـط ســجده آرمـت
۴
تا هسـت چشـم تو کـه بـه جادو نياز نيست    از پـــيـش تـو کـجـا بــروم تـا بـــيــارمـت!
۵
عشـقـم دوا نکـرده ای ای مهـربان طبـيب    باور بکن بـرای هــمـيـن دوســـت دارمــت
۶
دريـای عشــق، خـاک کند سنگ سخت را    پــيــمـانـه ای بــريــز کـه در دل بـکارمـت
۷
مــنـت گــذار وز غــم عشــقـم جــدا نکــن    بـگــذار تـــا ابــد، کـه غـــلامی گــذارمـت
۸
در دل نــمـی رود کـسـی الا به دســت تــو    دســـت دلـم بـگـيـروکـمـک کــن بـکارمـت
۹
در پيش صاحبان گهر گرچه خـوب نيست،    اذنــم اگـــر دهــی گـهـــر از ديــده بـارمت
۱۰
ای "عشق" هيچ! نـام تـو از او بـلـند شـد    در زيــر سايه اش بـه خــدا مـی سـپـارمـت

ع.ش.ق

/ 50 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هومن

سلام . خوبي دوست گلم ؟ واقعاً قشنگ بود . خيلي خوشم اومد . مرسي كه به جوان ها سر زدي و به ياد من هستي . قربونت برم ، هومن .

هومن

راســــــــــــــــتي وبلاگ جوان ها چرا تو Friendlist شما نيست !!!!!؟؟؟ قربونت برم ، هومن .

تیرداد

سلام و درود به ع.ش.ق.//سال تازه ات زيبا عزيزم.// پايت به کفش بزرگان کم و بیش خود نشینی میکند٬دمت گرم و سرت خوش باد.//بیشتر را حضوری صحبت کنیم.//يا حـــــــــــــــق

تیرداد

از خود نشينی منظور خوش نشينی بود که من گند زدم با اين تایپم٬البته. ؛)

ehsan

بسيار زيبا بود موفق باشی...

Hasti

نمی خوای آپديت کنی؟... به کلبه ما هم سری بزنيد... در کلبه ما رونق اگر نيست صفا هست

مژگان

بابا دمت گرم !!!! - دلت دريا و قلبت پرنور

asemane koochak

زيبايی شعرت روشن و ئاضح است...اما باز هم ميگوييم:عاليست

moujan

انچه از دل بر ايد بر دل نشيند. بسيار زيبا بود

راوی

بسمه تعالی وصیتنامه پیامبر(ص)ازشهرمدینه حاج شیخ احمداین وصیت نامه رافرستاده است دراین وصیتنامه نوشته شده است که درشب جمعه درمدینه قرآن شریف رامطالعه میکردم که بخواب رفتم ودرخواب دیدم نبی اکرم حضرت محمد(ص)تشریف آوردند وفرمودند که امروز شصت هزار مرده اندولی درمیان آنها یک نفر باایمان نبوده خیلی دوران بدی شده که زنها حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند و خدمت شوهرشان را نمی کنند فرزندان حرف پدر و مادر را گوش نمیکنند سرمایه داران به مستضعفان کمک نمیکنند وبه حج نمی روندوخمس وزکات نمیدهند شما ای شیخ احمد به مردم این دنیا بفرمایید که نیک وپرهیزگار باشند چون قیامت نزدیک است در آسمان یک ستاره ظاهر خواهد شدبعد از آن دروازه توبه به روی همه بسته خواهدشد رسول اکرم فرمودند:هرکس این وصیت نامه را بخواندویا آن را چاپ کندواز جایی به جایی دیگربرساند در روز قیامت من به حمایت آن شخص میآیم وخداوند خانواده آنراهم راه بهشت نشان میدهد وبازفرمودند واما هرکس این وصیت را تقسیم نکند خداآنشخص راازرحمت خود محروم میکند وهرکس این وصیت را نقل کرده وبه یاران برساند انشاءا... بدیهایش تمام میشودخداوند او را به مرادش میرساند . من الله التوفیق