پرواز بايد کرد

من از يادم نخواهد رفت آن روزي
كه تو مي رفتي و ساز غريبم ناله مي كرد

تو خندان بودي و من در پس احساس‎‏
سركوب.
دلم از گفته هايت ناله مي كرد

ز چشمان تو حرف پر غرورت فاش مي شد
ولي من در كنار اشك
خاموش .
و چشمانم به راه تو چه غوغايي به پا مي كرد

فراموشم نخواهد شد كه مي گفتي
كه آن سو تر
كه دور از اين همه احساس و پيوند
كنار آن همه بي عشق ماندن
سوار اسب خواهي شد
و از قاب سياه آسمان
پرواز خواهي كرد


من و ساز غريبم
ساز خود را مي زديم آن روز
ولي ساز تو در دستت نبود


نمي دانم نمي دانم
چه مي گفتي كجا رفتي
ولي از دور مي آيد صداي بال آن اسبي كه مي گفتي.

طنين حرفهايت باز مي پيچد
به گوش كاسه سازم

و يك روزي طنين اين صدا راز تو را بر باد خواهد داد
به من اينگونه خواهد گفت
كه از سازم بسازم اسبكي

... پرواز بايد كرد ...

/ 2 نظر / 4 بازدید
majhool

«شبيه چشم تو رنگي است عشق!باور كن اگرچه قلب تو سنگي است، عشق...!باوركن نگو كه عشق گناه است و عاشقي هرگز عجب گناه قشنگي است عشق! باوركن... اين هم شعري از من براي تشكر باقي بقايت

پريا

سلام ......... گريه ام گرفت ........ خيلی قشنگه .. هوس پرواز دارم........