دنيای مجازی

رفته آبادانی
سبزه ها خشکيدند
گل قرمز پژمرد
بيد محزون گله می کرد ز دلتنگی خويش
باغچه می گفت که او
چند روزی است به مهمانی ما سرنزده.
لعنتی برج بلند بغلی،
خورشيد را،
مال خود ساخته بود.
رفته آبادانی
دست مريزاد عمران!

lytreeblue.jpg

/ 2 نظر / 3 بازدید
ع.ش.ق

من که معتقدم با راه افتادن اين تکنولوژی باب زندگی به شکلی که از زمان خلقت آدم تا حالا بوده بسته می شه. باور نداريد منتظر باشيد

محبت

نميدوني چقدر مشتاقم كه ببينمش و لمسش كنم .......