چه قدر آسان است!

چه قدر آسان است

کاش من هم چو تو زيبا بودم
کاش چشمم به قشنگی تو بود
آفرين بر هنر خالق باد

هر زمانی به تو می انديشم
دل من بی تاب است
من و تو نزديکيم
گاه به يک پلک زدن خواب تو را می بينم
فاصله بين خيالم با تو کمتر از اين خواب است

توی چشمان تو چون آينه، خواندن سهل است
من و تو هر دويمان عاشق يک راز غريبيم
که پنهان مانده است:
third-eye-mirror-02bw.gif
دوست من در پس آينه تنها مانده است
و چه می شد اگر اين آينه از هم ترکی بر می داشت
و من و تو ؛
من و تصوير قشنگم ؛
دل به هم می داديم
عاشق خود بودن چه قدر آسان است

/ 3 نظر / 3 بازدید
خون

به به ! سر نمي زني وقتي مياي ؟ من به هواي اينكه وقتي مطلب جديد مينويسي به منم سر ميزني و من بعدش ميام ! نيومدم اين چند وقت ! راستي ... خود شيفتگي گرفتي ؟ :) بيماري خطرناكيه ها !

خون

نوشتي گاه به يك .... ياد اين شعد افتادم : « ... گاهي تو را كنار خود احساس مي كنم ... اما چقدر دلخوشي خوابها كم است ! »

داوود حسيني

سلام0 تو حتما عاشق و شيدايش هستي، پس تو هم همانقدر زيبايي0 باور نداري ، فكر كن براي شاديش چقدر ايثار كرده و مي كني ؛ هرچند عاشق دلسوخته چيزي از خود ندارد، و هر آنچه هست از او ميداند0 آيا اين معيار و محك معقولي نيست؟